Arv og skifte

Man skal være opmærksom på, at hvis man ejer noget i Spanien, skal der ved dødsfald foretages et skifte i Spanien.

Dette gælder også, selvom den ene ægtefælle har købt og registreret et hus i Spanien i sit eget navn og den anden ægtefælle dør, hvis man da har almindelig formuefælleskab.

Man kan ikke hensidde i uskiftet bo med fællesbørn.

Planlægning

Det er muligt at planlægge arveovergangen, hvilket kan gøre et skifte billigere og frem for alt at skiftet bliver efter ens eget ønske!

Testamente

Skal man oprette testamente, når man har hus - og/eller bor i Spanien?

Ja, det er vores råd.

Dels for at begunstige hinanden ved døden dels for at undgå et omfattende papirarbejde og dokumentation - legalisering - i forbindelse med skiftet. Det kan blive dyrt - og tager tid.

Danskere har meget sjældent oprettet testamente i Danmark. "Fordi man kan hensidde i uskiftet bo". Det er en sædvane, som jeg ikke altid kan anfale. Vi mener ikke, at løsningen "at hensidde i uskiftet bo" altid er den rigtige løsning for længstlevende. Det er noget, man bør overveje.

Finder man senere ud af, at man vil skifte med sine børn, bliver det mindst dobbelt så "dyrt", som hvis man havde oprettet testamentet, mens ægtefællen levede. Tal med din advokat herom.

Bosiddende i Spanien

Hvis man er bosiddende i Spanien ved sin død, kræves det, at alle ens aktiver og passiver skiftes - såvel de, som er i Spanien som i Danmark og det øvrige udland. Skifte af danske og spanske aktiver og passiver bør foretages i Spanien.

Ved skiftet skal man være opmærksom på, at der mellem ægtefæller skal betales arveafgift, modsat som hvis man boede i Danmark, hvor der jo ikke betales ved arv mellem ægtefæller.

Man kan ved udnyttelse af gældende regler i Spanien og Danmark undgå at betale visse arveafgifter, hvis det planlægges og gøres korrekt.

Vi har stor erfaring hermed. Mange glemmer disse muligheder - eller  kender dem ikke.