Køb af fast ejendom

Når du har taget beslutning om at købe bolig i Spanien og endelig fundet det rigtige skal købet gøres rigtigt, her forstået, "Hvem skal købe". (Vi retter til stadighed tidligere begåede fejl). Mange opdager for sent, at et hus, der er købt for særejemidler, er registreret som fælleseje. Det har betydning ikke kun ved separation og skilsmisse, men også ved en senere behandling af dødsbo.

Når du har fundet din bolig i Spanien, bør du inden underskrift / reservation af enhver art kontakte din rådgiver i Spanien. Har du ingen så find én.

Du skal nemlig sikre dig:

 • at der ikke er gæld på ejendommen eller at den betales / kan betales af sælger
 • at det er sælger, der sælger (underskriver) eller en lovlig bemyndiget.

Dette springer mange over!!

Omkostninger ved køb af bolig i Spanien 

 • Notar - afhængig af købsprisen - eksempelvis ved hus til € 300.000 koster ca. € 1.000.
 • Tinglysning /ejendomsregistring ca. 65% heraf.
 • Stempel og skatter: Det hedder overførselskat og er på 8% af første € 400.000  af købsprisen.Købes nybyggeri direkte fra byggefirmaet betales der 10% IVA (moms) og der skal så betales 1,5 % i afgift af købesummen oveni.
 • Plusvalia - en værdistigningsskat til kommunen af værdistigning på jorden. Spørg din rådgiver. Er ved lov bestemt at sælgers skal betale den, men ofte ses at denne udgift søges væltet over på køber. Det er særlige ordninger for hvem der hæfter for betalingen af Plusvalia-skatten. Som køber bør man tilbageholde et beløb af købssummen til betalingen heraf.
 • Rådgiver: Ligger typisk i størrelsesordenen ca. 1-2%. Ved dyrere ejendommen mindre. I øvrigt vil honorarer naturligt afhænge af det arbejde som i øvrigt skal udfærdiges.

Samlede omkostninger:  En god tommelfingerregel er 10-12% ialt af boligens pris.

Løbende årlige udgifter (typisk)

 • Skat - jfr. spansk selvangivelse
 • Ejendomsskat - 0,75% til 0,85% af den offentlige vurdering
 • Forsikring
 • Lys, vand
 • Grundejerforening