Spansk selvangivelse og fradragsmuligheder

Typiske fradragsmuligheder

 • Renter og investering i bolig - dog ikke fra 2014
 • Visse pensionsordninger
 • Hjemmeboende børn
 • Fradrag for invaliditetsgrad

Spanske selvangivelser

Hvem skal lave selvangivelse?
 • Residente/bosiddende i Spanien, og har personlig indkomst på over € 11.200 eller har kapitalindkomst på over € 1.600.
  (Tjener man under € 22.000 fra en udbetalende institution, som er pligtig, til at tilbageholde kildeskat jfr. spansk lovgivning, er man dog ikke pligtig til at indgive selvangivelse, med mindre man har investeret i bolig.)
 • Ejer hus/fast ejendom i Spanien, og ikke bor her (non-resident).
 • Har indkomst fra Spanien!! Er man non-resident er der ingen bundgrænse!
 • Hvis der ejes mere end een ejendom skal man tillige have en skatterepræsentant i Spanien.
Afleveringsfrister:
 • Gruppe 1, 3 og 4 - fra 1/5 til 30/6 i det efterfølgende kalenderår.
 • Gruppe 2 - i løbet af det efterfølgende kalenderår.
Skatten for ikke-residente er en formueskat - se tabellen - og en indkomstskat beregnet ud fra højeste værdi af huset (offentlig vurdering eller anskaffelsespris). Vær opmærksom på, at der skal betales formueskat af samtlige aktiver, man har i Spanien.